Bobler

Bobler

I glasserien “Bobler” er jeg inspireret af boblerne ved havet, når bølgerne kommer ind. Jeg tilstræber at gengive boblernes dynamiske form og bevægelse.